Xem tất cả dự án theo dạng ảnh nhỏXem danh sách tất cả dự án

Trụ sở Văn phòng Tổng Công ty Handico

Cuộc thi :

Lĩnh vực : Kiến trúc

Loại hình : Văn phòng

Năm thiết kế : 2012

Vị trí : Hà Nội

Cải tạo Phương án Mặt tiền

Tiếng Việt - English

Website bởi MARMEDIA - www.marmedia.vn + TRECREAT - www.trecreat.com