Xem tất cả dự án theo dạng ảnh nhỏXem danh sách tất cả dự án

Văn phòng làm việc Công ty Than Hạ Long

Cuộc thi :

Lĩnh vực : Kiến trúc

Loại hình : Văn phòng

Năm thiết kế : 2010

Vị trí : Tỉnh Quảng Ninh

Tổng diện tích : 16.846m2

15 tầng cao & 2 tầng hầm

Tiếng Việt - English

Website bởi MARMEDIA - www.marmedia.vn + TRECREAT - www.trecreat.com