Xem tất cả dự án theo dạng ảnh nhỏXem danh sách tất cả dự án

Trụ sở Tổng Công ty Lilama

Cuộc thi :

Lĩnh vực : Kiến trúc

Loại hình : Văn phòng

Năm thiết kế : 2008

Vị trí : Hà Nội

Tổng diện tích : 40.912m2

30 tầng cao & 1 tầng hầm

Tiếng Việt - English

Website bởi MARMEDIA - www.marmedia.vn + TRECREAT - www.trecreat.com