Xem tất cả dự án theo dạng ảnh nhỏXem danh sách tất cả dự án

Toà nhà Văn phòng IPC

Cuộc thi :

Lĩnh vực : Kiến trúc

Loại hình : Văn phòng

Năm thiết kế : 2007

Vị trí : TP. Hồ Chí Minh

Tổng diện tích : 19.080m2

20 tầng cao

Tiếng Việt - English

Website bởi MARMEDIA - www.marmedia.vn + TRECREAT - www.trecreat.com