Xem tất cả dự án theo dạng ảnh nhỏXem danh sách tất cả dự án

Toà nhà Văn phòng Hanoi Tourist

Cuộc thi :

Lĩnh vực : Kiến trúc

Loại hình : Văn phòng

Năm thiết kế : 2006

Vị trí : Hà Nội

Tổng diện tích : 11.463m2

11 tầng cao

Tiếng Việt - English

Website bởi MARMEDIA - www.marmedia.vn + TRECREAT - www.trecreat.com