Xem tất cả dự án theo dạng ảnh nhỏXem danh sách tất cả dự án

Tòa nhà văn phòng Hanoi Toserco

Cuộc thi :

Lĩnh vực : Kiến trúc

Loại hình : Văn phòng

Năm thiết kế : 2003

Vị trí : Hà Nội

Tổng diện tích : 9.190m2

7 tầng cao

Tiếng Việt - English

Website bởi MARMEDIA - www.marmedia.vn + TRECREAT - www.trecreat.com