Xem tất cả dự án theo dạng ảnh nhỏXem danh sách tất cả dự án

Club House

Cuộc thi :

Lĩnh vực : Kiến trúc

Loại hình : Công trình Vui chơi - Giải trí

Năm thiết kế : 2012

Vị trí : TP. Hồ Chí Minh

Tổng diện tích : 2.087m2

Tiếng Việt - English

Website bởi MARMEDIA - www.marmedia.vn + TRECREAT - www.trecreat.com