Xem tất cả dự án theo dạng ảnh nhỏXem danh sách tất cả dự án

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

Cuộc thi :

Lĩnh vực : Kiến trúc

Loại hình : Công trình Văn hoá

Năm thiết kế : 1997

Vị trí : Hà Nội

Tổng diện tích : 30.400m2

25m

Một tổ hợp của các phòng chiếu phim, văn phòng làm việc và bảo tàng.

Tiếng Việt - English

Website bởi MARMEDIA - www.marmedia.vn + TRECREAT - www.trecreat.com