Xem tất cả dự án theo dạng ảnh nhỏXem danh sách tất cả dự án

Quy hoạch Chi tiết Khu du lịch sinh thái Morning Star ( tỉ lệ 1/500 )

Cuộc thi :

Lĩnh vực : Quy hoạch

Loại hình : N/A

Năm thiết kế : 2005

Vị trí : Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Tổng diện tích : 12.5ha

Tiếng Việt - English

Website bởi MARMEDIA - www.marmedia.vn + TRECREAT - www.trecreat.com