Xem tất cả dự án theo dạng ảnh nhỏXem danh sách tất cả dự án

Quy hoạch Chi tiết Khu đô thị Sinh thái Đại Phước ( tỉ lệ 1/2000 ) - Nhơn Phước ( tỉ lệ 1/2000 và 1/500 )

Cuộc thi :

Lĩnh vực : Quy hoạch

Loại hình : N/A

Năm thiết kế : 2004

Vị trí : Xã Đại Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Tổng diện tích : 201ha

Tiếng Việt - English

Website bởi MARMEDIA - www.marmedia.vn + TRECREAT - www.trecreat.com