Xem tất cả dự án theo dạng ảnh nhỏXem danh sách tất cả dự án

El Ghandouri

Cuộc thi :

Lĩnh vực : Kiến trúc

Loại hình : Nhà ở

Năm thiết kế :

Vị trí : Ma - Rốc

Tổng diện tích : 475.000m2

1664 biệt thự

Tiếng Việt - English

Website bởi MARMEDIA - www.marmedia.vn + TRECREAT - www.trecreat.com