Xem tất cả dự án theo dạng ảnh nhỏXem danh sách tất cả dự án

Khu căn hộ Saigon Rita

Cuộc thi :

Lĩnh vực : Kiến trúc

Loại hình : Nhà ở

Năm thiết kế : 2009

Vị trí : TP. Hồ Chí Minh

Tổng diện tích : 21.360m2

30 tầng cao

Tiếng Việt - English

Website bởi MARMEDIA - www.marmedia.vn + TRECREAT - www.trecreat.com