Xem tất cả dự án theo dạng ảnh nhỏXem danh sách tất cả dự án

Trung tâm Thương mại Hàng Gai

Cuộc thi :

Lĩnh vực : Kiến trúc

Loại hình : Khu thương mại

Năm thiết kế : 2011

Vị trí : Hà Nội

Tổng diện tích : 2.895m2

7 tầng cao

Tiếng Việt - English

Website bởi MARMEDIA - www.marmedia.vn + TRECREAT - www.trecreat.com