Xem tất cả dự án theo dạng ảnh nhỏXem danh sách tất cả dự án

Trung tâm Thương mại Co.op Mart

Cuộc thi :

Lĩnh vực : Kiến trúc

Loại hình : Khu thương mại

Năm thiết kế : 2010

Vị trí : TP. Cần Thơ

Tổng diện tích : 43.929m2

4-17 tầng cao & 1 tầng hầm

Tiếng Việt - English

Website bởi MARMEDIA - www.marmedia.vn + TRECREAT - www.trecreat.com