Xem tất cả dự án theo dạng ảnh nhỏXem danh sách tất cả dự án

Peacock Marina City

Cuộc thi :

Lĩnh vực : Kiến trúc

Loại hình : Khu thương mại

Năm thiết kế : 2010

Vị trí : TP. Nha Trang

Tổng diện tích : 371.327m2

54 tầng cao

Tiếng Việt - English

Website bởi MARMEDIA - www.marmedia.vn + TRECREAT - www.trecreat.com