Xem tất cả dự án theo dạng ảnh nhỏXem danh sách tất cả dự án

Trung tâm Thương mại Chợ Hàng Da

Cuộc thi :

Lĩnh vực : Kiến trúc

Loại hình : Khu thương mại

Năm thiết kế : 2007

Vị trí : Hà Nội

Tổng diện tích : 34.950m2

5 tầng cao & 2 tầng hầm

Tiếng Việt - English

Website bởi MARMEDIA - www.marmedia.vn + TRECREAT - www.trecreat.com