Xem tất cả dự án theo dạng ảnh nhỏXem danh sách tất cả dự án

Trung tâm Hành chính tỉnh Long An

Cuộc thi :

Lĩnh vực : Kiến trúc

Loại hình : Công trình Công cộng

Năm thiết kế : 2010

Vị trí : Tp. Tân An, tỉnh Long An

Tổng diện tích : 40.000m2

6 tầng cao

Tiếng Việt - English

Website bởi MARMEDIA - www.marmedia.vn + TRECREAT - www.trecreat.com