Xem tất cả dự án theo dạng ảnh nhỏXem danh sách tất cả dự án

Khu hành chính Tỉnh uỷ Hậu Giang

Cuộc thi :

Lĩnh vực : Kiến trúc

Loại hình : Công trình Công cộng

Năm thiết kế : 2006

Vị trí : Tỉnh Hậu Giang

Tổng diện tích : 51.933m2

4 tầng cao

Tiếng Việt - English

Website bởi MARMEDIA - www.marmedia.vn + TRECREAT - www.trecreat.com