Xem tất cả dự án theo dạng ảnh nhỏXem danh sách tất cả dự án

Trung tâm Tổ chức Hội nghị Tỉnh Quảng Ninh

Cuộc thi :

Lĩnh vực : Kiến trúc

Loại hình : Công trình Công cộng

Năm thiết kế : 2003

Vị trí : Tỉnh Quảng Ninh

Tổng diện tích : 4.450m2

Chiều cao công tình : 8m

Tiếng Việt - English

Website bởi MARMEDIA - www.marmedia.vn + TRECREAT - www.trecreat.com