Lễ trao giải Kiến trúc 2006

Giải Ba trong Giải thưởng Kiến trúc 2006 do Bộ Xây dựng - Hội Kiến trúc sư Việt Nam - Bộ Văn hoá Thông tin tổ chức.

Tiếng Việt - English

Website bởi MARMEDIA - www.marmedia.vn + TRECREAT - www.trecreat.com