Xem tất cả dự án theo dạng ảnh nhỏXem danh sách tất cả dự án

Hoan My Hue Clinic

Cuộc thi :

Lĩnh vực : Kiến trúc

Loại hình : Bệnh viện

Năm thiết kế : 2008

Vị trí : TP. Huế

Tổng diện tích : 2.700m2

Tiếng Việt - English

Website bởi MARMEDIA - www.marmedia.vn + TRECREAT - www.trecreat.com