Xem tất cả dự án theo dạng ảnh nhỏXem danh sách tất cả dự án

Hoan My Dalat Hospital

Cuộc thi :

Lĩnh vực : Kiến trúc

Loại hình : Bệnh viện

Năm thiết kế : 2005

Vị trí : TP. Đà Lạt

Tổng diện tích : 20.5ha

200 giường

Tiếng Việt - English

Website bởi MARMEDIA - www.marmedia.vn + TRECREAT - www.trecreat.com